AnsprechpartnerInnen Bereichsbibliothek Georg Forster-Gebäude


Name Telefon Email
Leitung n.n.

Stellvertretung Meuer, Roswitha
3924167
R.Meuer@ub.uni-mainz.de
Information 3925664

Baumann, Silke
3929330
S.Baumann@ub.uni-mainz.de

Brand, Marliese
3923253
M.Brand@ub.uni-mainz.de

Glaser, Karin
3920632
K.Glaser@ub.uni-mainz.de

Kürten, Monika
3922855
M.Kuerten@ub.uni-mainz.de

Meuer, Roswitha
3924167
R.Meuer@ub.uni-mainz.de

Schöllhammer, Ute
3930312
U.Schoellhammer@ub.uni-mainz.de

Seipel, Ursula
3929329
U.Seipel@ub.uni-mainz.de

Stöckemann, Volker
3923851
V.Stoeckemann@ub.uni-mainz.de

Wagner-Hertel, Beatriz
3932895
B.Wagner-Hertel@ub.uni-mainz.de
Ausleihe3923811

Felzer, Dagmar
3924108
D.Felzer@ub.uni-mainz.de

Kroll, Stephan
3923797
S.Kroll@ub.uni-mainz.de

Kubura, Aleksandar
3929328
A.Kubura@ub.uni-mainz.de

Ries, Regine
3929327
R.Ries@ub.uni-mainz.de

Steinbrenner, Margarete
3930173
M.Steinbrenner@ub.uni-mainz.de

Thien, Bernd
3929331
B.Thien@ub.uni-mainz.de

Wendel, Joachim
3923814
K.Wendel@ub.uni-mainz.de
Erwerbung3925664

Baumann, Silke
3929330
S.Baumann@ub.uni-mainz.de

Brand, Marliese
3923253
M.Brand@ub.uni-mainz.de

Glaser, Karin
3920632
K.Glaser@ub.uni-mainz.de

Gresser, Elisabeth
3920281
E.Gresser@ub.uni-mainz.de

Kroll, Stephan
3923797
S.Kroll@ub.uni-mainz.de

Kürten, Monika
3922855
M.Kuerten@ub.uni-mainz.de

Schöllhammer, Ute
3930312
U.Schoellhammer@ub.uni-mainz.de

Seipel, Ursula
3929329
U.Seipel@ub.uni-mainz.de

Stöckemann, Volker
3929331
V.Stoeckemann@ub.uni-mainz.de

Thien, Bernd
3929331
B.Thien@ub.uni-mainz.de
Katalogisierung

Brand, Marliese
3923253
M.Brand@ub.uni-mainz.de

Glaser, Karin
3920632
K.Glaser@ub.uni-mainz.de

Gresser, Elisabeth
3920281
E.Gresser@ub.uni-mainz.de

Kürten, Monika
3922855
M.Kuerten@ub.uni-mainz.de

Schöllhammer, Ute
3930312
U.Schoellhammer@ub.uni-mainz.de

Stöckemann, Volker
3923851
V.Stoeckemann@ub.uni-mainz.de

Wagner-Hertel, Beatriz
3932895
B.Wagner-Hertel@ub.uni-mainz.de
Literaturauswahl USA-BibliothekDr. Hagenmaier-Farnbauer, Monika
3925603
M.Hagenmaier-Farnbauer@ub.uni-mainz.de

Dr. Roche, Geneviève
3922379
G.Roche@ub.uni-mainz.de